Zmień język:

pl en

loga Unia Europejska, RP, FE, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

„Projekt jest współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020, nr umowy UDG-SPE.02.2021/058, wartość projektu 149.800,00,

kwota dofinansowania 74.900,00”

RODO - obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO„), w celu realizowania naszych działań z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa informujemy:

 

I. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Produkcyjno-Usługowy „MET-LAK” Jerzy Suchomski z siedzibą w Skarszewach, ul. Kościerska 7

II. Cele i podstawy przetwarzania

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu realizacji umowy na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszą ofertą, oraz rozpatrywania ewentualnych roszczeń lub reklamacji,
  2. W przypadku, gdy nie zawarli Państwo z nami jeszcze umowy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażonej zgody, w celu przedstawienia naszej oferty w celu zawarcia umowy,

III. Odbiorcy danych
Do Pani/Pana danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające) np. dostawcy usług technicznych w tym obsługa IT, dostawcy usług księgowych, doradczych oraz prawnych.

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy, oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń/obrony uprawnień. Po upływie 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa sprzedaży została zawarta, dane zostaną usunięte.

VI. Pani/Pana prawa
Przysługuje Pani/Panu:

  • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • prawo do sprostowania swoich danych,
  • prawo do żądania usunięcia swoich danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne w szczególności w celu przedstawienia oferty zawarcia i realizacji umowy. Odmowa podania danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić jej realizację

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Dotyczące Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Zakład Produkcyjno-Usługowy „MET-LAK” Jerzy Suchomski z siedzibą w Skarszewach, ul. Kościerska 7 w tym profilowaniu.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.