Zmień język:

pl en

loga Unia Europejska, RP, FE, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

„Projekt jest współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020, nr umowy UDG-SPE.02.2021/058, wartość projektu 149.800,00,

kwota dofinansowania 74.900,00”

UE

ue

Nasza firma stale rozwija się korzystając z Funduszy Unijnych. Nasze doświadczenie zdobywaliśmy od pozyskania funduszy na drobne inwestycje takie jak wdrożenie Systemu Jakości ISO 9001 w 2000r. Później sukcesywnie braliśmy udział w dużych projektach unijnych na modernizację i unowocześnianie naszego parku maszynowego. 

W latach 2002 i 2003 w oparciu o dotację unijną zostały zakupione dwie pierwsze maszyny sterowane numerycznie CNC do obróbki plastycznej metali firmy EHT. 

W czerwcu 2005r. oddaliśmy do eksploatacji malarnię proszkową zaprojektowaną i zbudowaną ze środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lata 2004-2005 działanie 2.3.

W ramach tego samego działania SPO- WKP, w zakończonym w grudniu 2005r. nowym projekcie, firma MET-LAK unowocześniła technologię produkcji wyrobów poprzez zakup najnowocześniejszych obrabiarek do formowania blachy sterowanych numerycznie firmy AMADA (serwoelektryczna wykrawarka rewolwerowa i hydrauliczna prasa krawędziowa wraz z zewnętrznym pakietem komputerowego wspomagania pracy na obrabiarkach CNC).

W sierpniu 2009r. firma MET-LAK po raz kolejny podpisała umowę o dofinansowanie z UE, w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, projektu pod nazwą "Unowocześnienie technologii formowania wyrobów z blachy w firmie MET-LAK w Skarszewach" na zakup dwóch kolejnych maszyn do obróbki blach sterowanych numerycznie CNC tj. serwoelektryczną wykrawarkę rewolwerową oraz hydrauliczną prasę krawędziową firmy AMADA. Dzięki ciągłej modernizacji w park maszynowy możemy stale podnosić jakość, estetykę i funkcjonalność naszych wyrobów, tak aby w pełni zadowalać Państwa potrzeby. W związku z tym przygotowaliśmy w naszej ofercie nowe produkty, które można obejrzeć w zakładce PRODUKTY.

Otrzymano dofinansowanie z PARP w kwocie 254.640,39 PLN na realizację Projektu ze środków POIR.03.04.00-22-0309/20.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.